Sveiki atvykę į goldinga.lt

Šios sąlygos ir nuostatos nustato interneto svetainės goldinga.lt naudojimosi taisykles ir tvarką.

goldinga.lt yra įsikūrusi:
Rotušės a. 5, Kretinga
97140 Lietuva

Mes darome prielaidą, jog apsilankydami šioje svetainėje jūs visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Netęskite apsilankymo svetainėje goldinga.lt, jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje išdėstytomis sąlygomis ir nuostatomis.

Šiose Sąlygose ir nuostatose, privatumo pareiškime, atsakomybės apribojimo nuostatose ir visuose / bet kokiuose susitarimuose bus naudojama toliau išdėstyta terminologija: terminai „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia Jus, asmenį, apsilankantį šioje internetinėje svetainėje ir sutinkantį su įmonės sąlygomis bei nuostatomis. „Įmonė“, „Mes patys“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mus“ reiškia mūsų Įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „Mes“ reiškia Klientą ir Mus kartu, arba tik Klientą arba tik Mus. Visi terminai yra susiję su pasiūlymu, sutikimu ir mokėjimo įvykdymu, ko reikia norint suteikti pagalbą Klientui kaip įmanoma tinkamesniu būdu ar fiksuotos trukmės formaliais susitikimais / bet kokiais kitais būdais, turint aiškiu tikslą – patenkinti Kliento poreikius teikiant Įmonės nurodytas paslaugas/tiekiant prekes pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Aukščiau nurodytos terminologijos ar žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, iš didžiosios raidės ir (arba) terminai jis/ji arba jie gali būti tarpusavyje keičiami, tačiau reikšmė jų nesikeičia.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Naudodamiesi goldinga.lt tinklalapiu, jūs sutinkate su slapukų naudojimu pagal goldinga.lt privatumo politiką.

Dauguma šiuolaikinių interaktyvių interneto svetainių naudoja slapukus, kad galėtų atkurti informaciją apie vartotoją kiekvieno apsilankymo metu. Slapukai yra naudojami kai kuriose mūsų internetinės svetainės zonose tam, kad padėtų užtikrinti tos zonos funkcionalumą ir palengvintų asmeniui naudojimąsi ja. Kai kurie mūsų susiję/reklamos partneriai taip pat galimai naudoja slapukus.

Licencija

Jeigu nenurodyta kitaip, goldinga.lt ir (arba) jos licencijos išdavėjai turi intelektinės nuosavybės teises į visus duomenis, esančius ginklas.lt. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Jūs galite peržiūrėti ir (arba) atsispausdinti puslapius iš http://www.goldinga.lt savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi apribojimų, nustatytų šiose sąlygose ir nuostatose.

Jums neleidžiama:

 1. Perpublikuoti medžiagą iš http://www.goldinga.lt
 2. Parduoti, nuomoti arba sublicencijuoti medžiagą iš http://www.goldinga.lt
 3. Atkurti, dauginti arba kopijuoti medžiagą iš https://www.goldingas.lt
 4. Platinti turinį, esantį http://www.goldinga.lt (nebent turinys yra konkrečiai skirtas platinti).

Vartotojo komentarai

 1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo šios dienos.
 2. Kai kurios šios svetainės dalys siūlo vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis, informacija, medžiaga ir duomenimis („Komentarai“) svetainės skiltyse. goldinga.lt neatrenka, neredaguoja, nepublikuoja ir neperžiūri komentarų prieš jiems atsirandant svetainėje. Komentarai neatspindi goldinga.lt, jos atstovų ar susijusių asmenų požiūrio ar nuomonės – jie atspindi juos rašančiojo asmens požiūrį ir nuomonę. Taikomų teisės aktų ribose goldinga.lt nėra atsakinga už Komentarus arba už bet kokius nuostolius, atsakomybę, žalą ar išlaidas, sukeltas / patirtas dėl bet kokio šioje svetainėje esančių komentarų naudojimo, skelbimo ir (arba) atsiradimo.
 3. goldinga.lt pasilieka sau teisę stebėti visus komentarus ir šalinti juos, jei šie, goldinga.lt nuožiūra, yra netinkami, įžeidžiantys ar kaip kitaip pažeidžiantys šias Sąlygas ir nuostatas.
 4. Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:
  1. turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje; turite visas reikalingas licencijas ir sutikimus tai daryti;
  2. komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorinių teisių, patentų arba prekės ženklų ar kitų trečiosios šalies nuosavybės teisių;
  3. komentaruose nėra įžeidžiančio, užgaulaus, šmeižikiško, nepadoraus ar kitokio neteisėto turinio arba turinio, pažeidžiančio privatumą;
  4. komentarai nebus naudojami siūlyti / reklamuoti verslą ir užsakymus arba pristatyti komercinę veiklą / neteisėtą veiką.
  5. šiuo jūs suteikiate goldinga.lt neišskirtinę teisę (be honoraro) naudoti, atkurti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kuriomis formomis, formatais ar žiniasklaidos priemonėmis.Hipersaitų į mūsų turinį kūrimas

 1. Toliau pateikiamos organizacijos turi teisę kurti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:
  1. valdžios institucijos;
  2. paieškos sistemos;
  3. naujienų organizacijos;
  4. interneto katalogų platintojai, įrašydami mus į katalogą, gali įrašyti mūsų svetainę tokiu pat būdu, kuriuo jie įrašo kitų įmonių svetainių nuorodas;
  5. pasaulio mastu akredituotos įmonės, išskyrus lėšas renkančias ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes.
 2. Šios organizacijos gali naudoti nuorodas į mūsų pradinį puslapį, publikacijas ar į kitą svetainės informaciją, jei tik jų nuoroda yra: (a) jokiu būdu neklaidinanti; (b) klaidingai neduoda suprasti apie bet kokį rėmimą, patvirtinimą ar pritarimą nuorodą sukuriančiai šaliai, jos produktams ar paslaugoms; ir (c) tinka nuorodą kuriančios svetainės kontekste.
 3. Mes savo nuožiūra galime svarstyti ir pritarti kitiems nuorodų kūrimo prašymams iš toliau pateikiamų organizacijų
  1. visuotinai žinomų vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinių, tokių kaip Prekybos rūmai, Amerikos automobilių asociacija, Amerikos pensininkų asociacija ir Vartotojų sąjunga;
  2. dot.com visuomeninių svetainių;
  3. asociacijų ar kitų grupių, atstovaujančių labdarai, įskaitant labdarą teikiančias svetaines;
  4. interneto katalogų platintojų;
  5. interneto portalų;
  6. apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonių, kurių pirminiai klientai yra verslo įmonės;
  7. švietimo institucijų ir prekybos asociacijų.

Mes patvirtinsime nuorodų kūrimo prašymus iš šių organizacijų, jei nustatysime, kad: (a) nuoroda nepalankiai neatspindės nei mūsų, nei mūsų akredituotų įmonių/verslų (pavyzdžiui, prekybos asociacijos ar kitos organizacijos, atstovaujančios galimai įtartinas verslo rūšis, tokias kaip darbo iš namų/nuotoliniu būdu, negaus leidimo kurti nuorodą); (b) organizacija neturi neigiamos istorijos su mumis; (c) iš pastebimumo, siejamo su nuoroda, gaunama nauda yra didesnė nei jam nesant; ir (d) kuomet nuoroda yra bendrų išteklių informacijos kontekste arba kitaip suderinama su redakciniu turiniu naujienlaiškyje ar panašiame produkte, palaikančiame organizacijos misiją.

Šios organizacijos gali naudoti nuorodas į mūsų pradinį puslapį, publikacijas ar į kitą svetainės informaciją, jei tik jų nuoroda yra: (a) neklaidinanti; (b) klaidingai neduoda suprasti apie bet kokį rėmimą, patvirtinimą ar pritarimą nuorodą sukuriančiai šaliai, jos produktams ar paslaugoms; ir (c) tinka nuorodą kuriančios svetainės kontekste.

Jei jūs esate tarp organizacijų, išvardytų 2 paragrafe aukščiau, ir esate suinteresuotas kurti nuorodą į mūsų svetainę, jūs turite mums pranešti siųsdami elektroninį laišką į info@goldinga.lt. Prašome nurodyti jūsų vardą, jūsų organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją (tokią kaip telefono numeris ir (arba) elektroninis paštas) taip pat jūsų svetainės universalųjį adresą (URL), universalių adresų (URL) sąrašą, iš kurių ketinate kurti nuorodas į mūsų svetainę, ir universalių adresų (URL) sąrašą mūsų svetainėje, į kuriuos ketinate kurti nuorodas. Atsakymo turėtumėte tikėtis po 2–3 savaičių.


Gavusios leidimą organizacijos turi kurti nuorodas į mūsų svetainę tokiu būdu:

 1. naudodami mūsų komercinį pavadinimą arba
 2. naudodami URL (interneto svetainės adresą), į kurį kuriama nuoroda, arba
 3. naudodami bet kokį kitą mūsų svetainės aprašymą arba medžiagą, į kuriuos daroma nuoroda ir kurie turi prasmę nuorodą kuriančios svetainės kontekste bei turinio formate.

Joks goldinga.lt logotipo ar kito meno kūrinio naudojimas nėra leidžiamas be prekės ženklo licencijos sutarties.

Teisių išsaugojimas

Mes turime teisę bet kuriuo metu ir savo nuožiūra reikalauti, kad jūs pašalintumėte visas nuorodas arba tam tikrą nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate, esant tokiam reikalavimui, nedelsdami pašalinsite visas nuorodas į mūsų svetainę. Mes taip pat turime teisę bet kada keisti šias sąlygas ir nuostatas bei nuorodų kūrimo politiką. Tęsdami nuorodų į mūsų puslapį naudojimą, jūs sutinkate būti saistomi ir laikytis šių nuorodų kūrimo sąlygų bei nuostatų.

Nuorodų iš mūsų svetainės pašalinimas

Jei mūsų svetainėje rasite dėl bet kokios priežasties bet kokią nepriimtiną nuorodą arba bet kokią nuorodą į nepriimtiną svetainę, jūs galite su mumis susisiekti. Mes apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet neprivalėsime to padaryti ar atsakyti tiesiai jums.

Nors siekiame, kad informacija šioje svetainėje būtų teisinga, mes negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat neįsipareigojame užtikrinti, kad svetainė liks prieinama ar kad medžiaga svetainėje bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybė dėl turinio

Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokio turinio, pasirodančio jūsų internetinėje svetainėje. Jūs sutinkate atlyginti mums žalą ir apginti mus nuo bet kokių reikalavimų, kylančių arba susijusių su jūsų svetaine. Jūsų svetainės puslapiuose ar jos turinio bei medžiagos kontekste negali atsirasti jokių nuorodų, kurios gali būti suprastos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, ar kurios bet kokiu būdu pažeidžia ar propaguoja bet kokį trečiųjų šalių teisių pažeidimą.

Atsakomybės apribojimo nuostatos

Maksimalia taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi mes atsisakome bet kokio atstovavimo, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių garantijų, numanomų iš teisės aktų, dėl patenkinamos kokybės, atitikties tikslui ir (arba) tinkamos priežiūros ir įgūdžių taikymo). Niekur šiuo atsakomybės apribojimu mes:

 1. neapribojame ir nepanaikiname savo ar jūsų atsakomybės dėl mirties ar sužalojimo, įvykusių dėl aplaidumo;
 2. neapribojame ir nepanaikiname savo ar jūsų atsakomybės dėl sukčiavimo ar apgaulingos, klaidingos informacijos suteikimo;
 3. neapribojame jokios savo ar jūsų atsakomybės jokiu taikomų teisės aktų neleidžiamu atveju;
 4. nepanaikiname jokios savo ar jūsų atsakomybės, kuri negali būti panaikinta dėl taikomų teisės aktų.


Atsakomybės apribojimas ir panaikinimas, nurodyti šiame skyriuje arba bet kur šiose atsakomybės ribojimo nuostatose: (a) priklauso nuo to, kas išdėstyta pirmiau; ir (b) valdo visą atsakomybę, kylančią pagal atsakomybės ribojimo nuostatas arba susijusią su šių atsakomybės ribojimo nuostatų dalyku, įskaitant atsakomybes, kylančias iš sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą) ir dėl įstatymo nustatytos pareigos sulaužymo.

Tokiu atveju, kai svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos yra nemokamos, mes neprisiimsime atsakomybės dėl bet kokio pobūdžio nuostolio ar žalos.